🖼️ AdBlocker for Apps and Games cho iOS 1.1 Chặn quảng cáo trong ứng dụng và game

🖼️
  • Phát hành: Appsolut Secure
  • AdBlocker for Apps and Games là ứng dụng chặn quảng cáo và các công cụ dò dữ liệu trên ứng dụng hay game di động, giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong các hoạt động giải trí và tương tác trên iPhone, iPad, iPod Touch.
  • ios Version: 1.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 79