🖼️ Gerty cho iOS 1.1 Trình đọc eBook miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Appstafarian
  • Gerty for iOS là ứng dụng trình đọc eBook miễn phí, hỗ trợ đọc định dạng eBook phổ biến là epub và nhiều tính năng khác như quản lý nội dung, ghi chú, hình ảnh và bản đồ.
  • ios Version: 1.1

🖼️ Marvin Free cho iOS 2.8 Trình đọc eBook miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Appstafarian
  • Marvin Free là ứng dụng trình đọc eBook miễn phí, hỗ trợ định dạng EPUB phổ biến trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 2.8.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 53