🖼️ AppZapper for Mac

🖼️
  • Phát hành: AppZapper
  • Người dùng chỉ việc kéo một hoặc nhiều ứng dụng vào AppZapper. Sau đó, hãy xem nó tìm kiếm các file phụ, file thừa và cho phép bạn xóa chúng chỉ với một lần kích.
  • mac
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 913