🖼️
  • Wake On LAN Điều khiển thiết bị từ xa
  • Wake On LAN là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép người dùng gửi một tín hiệu Wake-on-LAN sang các máy tính khác trong cùng mạng để thực hiện các hoạt động quản lý tắt mở của máy tính đó, cụ thể, bạn có thể bật máy hoặc tắt máy.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu