🖼️
  • Active SMART Theo dõi và giám sát ổ cứng
  • Active SMART là giải pháp hữu hiệu giúp bạn theo dõi tình trạng tổng thể của ổ cứng, đồng thời giám sát việc sử dụng không gian lưu trữ và bảo vệ dữ liệu quan trọng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Complete File Recovery Phần mềm khôi phục tập tin bị mất hoặc xóa
  • Complete File Recovery là một phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ người dùng khôi phục lại tất cả tập tin media bị mất, bao gồm: ảnh kỹ thuật số, email, tập tin cơ sở dữ liệu, ảnh cưới hay các tài liệu quan trọng khác. Thậm chí, nó còn có khả năng lấy lại tập tin bị xóa khỏi Recycle Bin.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️