🖼️ CHEMIX School 3.60 Phần mềm học hóa học

🖼️
  • Phát hành: Arne Standnes
  • CHEMIX School là một phần mềm giáo dục giúp bạn học hóa học. CHEMIX School hướng đến hóa học cao đẳng nhưng nó cũng phù hợp với học sinh trung học, nhà hóa học và giáo viên.
  • windows Version: 3.60
  • Đánh giá: 32
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.874