🖼️ Supergun cho Android 1.0 Game lái phi thuyền trong thế giới cubic

🖼️
  • Phát hành: Aron Sommer
  • Supergun là một game lái phi thuyền tốc độ trong không gian trải dài vô tận và nhịp độ nhanh. Hãy điều khiển phi thuyền bay càng xa càng tốt, tránh các khối hình vuông màu đỏ.
  • android Version: 1.0