🖼️ Backup Your Mobile cho Android 2.3 Sao lưu và khôi phục dữ liệu điện thoại

🖼️
  • Phát hành: Artur Jaszczyk
  • Ứng dụng Backup Your Mobile có thể giúp bạn sao lưu và khôi phục danh bạ, SMS, MMS, nhật ký cuộc gọi, cài đặt hệ thống, cài đặt hệ thống an ninh, mật khẩu wifi, từ điển người dùng, APN, các sự kiện trên lịch, các ứng dụng của người dùng, bookmark và lịch sử trình duyệt.
  • android Version: 2.3.08
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 72