🖼️ AllowBlock 2.17 Bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet

🖼️
  • Phát hành: Ashkon Software
  • AllowBlock là một phần mềm giúp các bậc phụ huynh kiểm soát được hoạt động truy cập Internet của con em mình, tránh cho các em vô tình tiếp xúc với các nội dung không tích cực trên Internet.
  • windows Version: 2.17