🖼️
🖼️
  • Asoftech Photo Recovery Khôi phục dữ liệu
  • Asoftech Photo Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp và rất dễ sử dụng có thể khôi phục các file đa phương tiện của bạn sau khi xóa, format ổ cứng hoặc lỗi phân vùng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Asoftech Speeder
  • Bạn muốn kiểm soát tốc độ của trò chơi để có nhiều thời gian phản ứng, hoặc súng nổ mạnh hơn, chạy nhanh hơn? Asoftech Speeder 2.19 là một công cụ để điều chỉnh tốc độ của trò chơi và ứng dụng Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Asoftech Automation
  • Asoftech Automation là một ứng dụng đơn giản cho phép bạn tự động hóa tất cả các nhiệm vụ mà bạn phải lặp đi lặp lại hàng ngày. Nó ghi lại tất cả hoạt động của chuột và bàn phím và lưu lại dưới dạng các macro. Bạn cũng có thể tạo macro bằng tay với
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu