🖼️ Grimshade Game đấu tổ đội lấy cảm hứng từ truyện cổ Grim

🖼️
  • Phát hành: Asterion Games
  • Game Grimshade nổi bật với các trận đánh theo lượt kiểu chiến thuật, câu chuyện cổ Grim về chiến tranh và những lựa chọn mang tính cá nhân.
  • windows