🖼️ Picasa Collage Lite cho iOS 7.93 Quản lý album ảnh Picasa trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Astontek
 • Picasa Collage Lite for iOS là một bộ ứng dụng quản lý và chỉnh sửa ảnh đa chức năng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 7.93
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 597

🖼️ Magicollage for Facebook for iOS 1.68 Cắt dán ảnh Facebook cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Astontek
 • Magicollage for Facebook for iOS là ứng dụng tạo ảnh cắt dán Facebook chuyên nghiệp, tuyệt đẹp và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 1.68
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 287

🖼️ Magic Collage for iOS 1.58 Tạo ảnh cắt dán cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Astontek
 • Magic Collage for iOS là ứng dụng tạo ảnh cắt dán đơn giản và miễn phí cho iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 1.58
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128