🖼️ Discord Times

🖼️
  • Phát hành: Aterdux Entertainment
  • Discord Times là một trò chơi chiến thuật sắm vai thú vị vào thời Trung Cổ. Lựa chọn để trở thành một hiệp sĩ, một kị binh hoặc một phù thủy, và bắt đầu thay đổi lịch sử bằng cách triệu tập quân đội...
  • windows
  • Đánh giá: 40
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 18.272