🖼️ Atom 1.10 Ứng dụng chỉnh sửa mã nguồn & văn bản cho PC

🖼️
  • Phát hành: Atom
  • Atom là phần mềm hỗ trợ lập trình giúp người dùng chỉnh sửa mã nguồn và văn bản với tính năng bôi đậm cú pháp tuyệt vời. Phần mềm này còn bao gồm nhiều tính năng xem tập tin, cho phép người dùng thực hiện nhiều tác vụ trong một giao diện duy nhất.
  • windows Version: 1.10.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 426