🖼️ ATOM RPG cho iOS 1.12 Game idle bối cảnh thế giới hậu tận thế

🖼️
  • Phát hành: AtomTeam
  • ATOM RPG là game nhập vai idle, nơi bạn vào vai một người sống sót, có nhiệm vụ chiến đấu và khám phá bí mật đen tối sau cuộc chiến tranh ở Liên Xô cũ.
  • ios Version: 1.12.42

🖼️ ATOM RPG Trudograd Early Access Game RPG chiến tranh hạt nhân quy mô khủng

🖼️
  • Phát hành: AtomTeam
  • ATOM RPG Trudograd là game nhập vai theo lượt bối cảnh hậu tận thế, tiếp nối câu chuyện trong Atom RPG nhưng được phát triển dưới dạng bản mở rộng độc lập.
  • windows Version: Early Access