🖼️ Sunrise for Mac 2.2 Trình duyệt web cho Mac

🖼️
  • Phát hành: Atsushi Jike
  • Sunrise là một dự án trình duyệt khác của Nhật dựa trên mã nguồn mở Webkit. Nó có một vài tính năng độc đáo như bookmark ảo và khả năng chụp ảnh toàn bộ trang web.
  • mac Version: 2.2.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.651