🖼️
  • Sunrise for Mac

    Trình duyệt web cho Mac
  • Sunrise là một dự án trình duyệt khác của Nhật dựa trên mã nguồn mở Webkit. Nó có một vài tính năng độc đáo như bookmark ảo và khả năng chụp ảnh toàn bộ trang web.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu