🖼️
  • Audio Burner Plus
  • Audio Burner Plus là một phần mềm cho phép bạn ghi một đĩa CD Audio từ MP3, WMA, WAV, OGG và file APE. Chỉ cần thêm, hoặc kéo và thả, các tập tin audio bạn muốn thêm vào đĩa CD Audio của bạn, và click vào burn nó sẽ tự động chuyển đổi các tập tin âm thanh
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu