🖼️
  • aSDesktop

  • Với sự trợ giúp của tiện ích aSDesktop, mọi thao tác tìm kiếm online cũng như chèn hình ảnh, video clip YouTube vào slide có thể thực hiện nhanh gọn ngay trong giao diện PowerPoint 2007 hoặc 2010 mà không cần nhờ đến trình duyệt web.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu