🖼️
  • Auto Screenshot Maker

  • Auto Screenshot Maker và tạo ra ảnh chụp màn hình từ các trang web, cửa sổ, hoặc khu vực nào đó trên màn hình tùy thuộc vào sự lựa chọn của người dùng. Lưu ảnh chụp vào Clipboard như một tập tin hình ảnh (BMP, JPEG, PNG), hoặc paste vào Microsoft Word.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Taskbar Helper

  • Nhiều người dùng do thói quen hoặc do tính chất công việc mà phải mở đồng thời rất nhiều cửa sổ ứng dụng để làm việc, điều này sẽ làm cho thanh tác vụ của bạn trở nên lộn xộn và khó quản lý hơn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu