🖼️ Avery Design & Print 1.0 Ứng dụng thiết kế đa tính năng, nhiều mẫu có sẵn

🖼️
  • Phát hành: Avery Products Corporation
  • Avery Design & Print là phần mềm tùy chỉnh sản phẩm Avery của bạn một cách dễ dàng, trong vài phút mà không cần kết nối Internet. Đó có thể là một chiếc danh thiếp, nhãn hiệu cho sản phẩm, giải pháp marketing, v.v... giúp bạn tạo và in ra những mẫu thiết kế chuyên nghiệp, nhanh chóng.
  • windows Version: 1.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 239