🖼️ Harvest Town cho Android Game cuộc sống nông trại giống Stardew Valley

🖼️
  • Phát hành: Avid.ly
  • Harvest Town là game mô phỏng kinh doanh nông trại hấp dẫn với đồ họa Pixel dễ thương, cung cấp trải nghiệm giống Stardew Valley và Harvest Moon.
  • android

🖼️ JumpBall.io cho iOS 1.7 Game Battle Royale nhiều người chơi cực hay

🖼️
  • Phát hành: Avid.ly
  • JumpBall.io cho iOS là một game online nhiều người chơi trong thời gian thực gây nghiện với chế độ AR Party độc đáo. Trong game, bạn nhảy và dậm mạnh để tiêu diệt kẻ thù, chinh phục chiến trường và trở thành vua bóng nhảy.
  • ios Version: 1.7