🖼️ BPM: Bullets Per Minute Game bắn súng theo nhạc hoành tráng

🖼️
  • Phát hành: Awe Interactive
  • BPM: Bullets Per Minute là game bắn súng theo nhạc đặc sắc. Hãy đi sâu vào hầm ngục được tạo ra ngẫu nhiên, tìm cách lên màn cao hơn và cướp vũ khí mạnh mẽ để đánh bại kẻ thù truyền kiếp.
  • windows