🖼️ Video Player cho Chrome Trình phát video trên máy tính và phát lên Chromecast

🖼️
  • Phát hành: Awesome Team
  • Video Player là trình phát video miễn phí được phát hành dưới dạng 1 tiện ích trên trình duyệt Google Chrome không chỉ giúp phát video trên máy tính mà còn truyền nội dung lên Chromecast.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.146