• Công ty: Bộ Công Thương Việt Nam
  • Website: http://www.moit.gov.vn
  • Email: bbt@moit.gov.vn
  • Điện thoại: (84-4) 2220 2222
  • Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

🖼️ Đăng ký hoạt động Thương mại điện tử Đăng ký dịch vụ TMĐT online

🖼️
  • Phát hành: Bộ Công thương
  • Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử chính thức đi vào hoạt động từ 01/7/2013. Giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai báo, đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ đánh giá tín nhiệm website một cách dễ dàng.
  • web