• Công ty: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Website: http://www.mpi.gov.vn
 • Email: banbientap@mpi.gov.vn
 • Điện thoại: 08044589
 • Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

🖼️ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho phép doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, theo dõi thông tin về doanh nghiệp, tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến mà không cần phải đến tận nơi.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 471