🖼️ PDFBatchBuild for Mac 1.0 Phần mềm nối file PDF

🖼️
 • Phát hành: B-L-A-C-K-O-P
 • PDF Batch Build - một cung cụ hữu ích dành cho các "chuyên gia văn phòng" phải thường xuyên tiếp xúc và làm việc với định dạng PDF trong công việc...
 • mac Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.856

🖼️ Q@mera for Mac

🖼️
 • Phát hành: B-L-A-C-K-O-P
 • Q@mera là một máy camera giúp tạo những bức ảnh định dạng PNG không thể mất được. Với hơn 100 hiệu ứng built-in đã đươc đã được tích hợp sẵn cho các bức ảnh tĩnh và video, Q@mera mô tả các hiệu ứng đồ họa 3D hiện đại và cổ điển.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 464