🖼️ Shepherd of Light Game phiêu lưu giải đố ảo diệu

🖼️
  • Phát hành: Bad Seahorse
  • Trong game Shepherd of Light, người chơi sẽ điều khiển 1 cậu bé chăn cừu dũng cảm trong khu rừng chứa đầy chó sói hung dữ.
  • windows