🖼️ Image Comparator Xoá ảnh trùng lặp dù khác tên, kích thước và định dạng

🖼️
  • Phát hành: bahadirsenel
  • Image Comparator là phần mềm mã nguồn mở dùng cho Windows cho phép bạn dễ dàng tìm kiếm và loại bỏ những hình ảnh trùng lặp ngay cả khi chúng được đặt dưới những tên gọi khác nhau.
  • windows
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.150