🖼️ Chess for Mac Game cờ tướng

🖼️
  • Phát hành: baKno
  • Game cờ kinh điển với đồ họa đẹp, chơi trực tuyến cùng giao diện trực quan. Bàn game thủ công đẹp và các quân cờ được hiển thị số 3D với khả năng xoay và zoom được...
  • mac
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.890