🖼️ Moonshades cho Android 1.4 Game khám phá ngục tối bí ẩn

🖼️
  • Phát hành: BaldrickSoft Games
  • Moonshades for Android là game khám phá hầm ngục góc nhìn thứ nhất, nơi bạn có nhiệm vụ điều khiển hai nhà thám hiểm đi sâu xuống dãy núi Greydawn, nơi mở ra một cánh cổng dẫn đến địa ngục.
  • android Version: 1.4.10