🖼️
  • PAC-MAN GEO cho Android Game Pac-Man trên bản đồ thế giới thực
  • Pac-Man Geo là trò chơi hành động kết hợp giữa game Pacman ăn chấm cổ điển với thế giới thực. Tuy nhiên, không giống như Pokemon GO, bạn không chạy xung quanh tự do mà sử dụng các địa điểm trong thế giới thực để tạo ra những mê cung xung quanh mình.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu