🖼️ BN Switcher 2.0 Phần mềm chuyển đổi các cửa sổ hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Bao Nguyen
 • BN Switcher là phần mềm nhỏ gọn và miễn phí, cho phép hiển thị danh sách các cửa sổ đang được mở trên hệ thống dưới dạng các thumbnail, dựa vào đó, bạn có thể dễ dàng tìm đúng cửa sổ mình muốn chuyển đến.
 • windows Version: 2.0.0.2705
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 867

🖼️ Switcher

🖼️
 • Phát hành: Bao Nguyen
 • Trong khi làm việc với nhiều chương trình và cửa sổ đang mở, đôi khi bạn có thể cảm thấy bị mất không gian làm việc. Các thư mục xếp chồng lên nhau trong các nhóm và các cửa sổ nằm trên, làm cho nó trở nên khó khăn hơn để chuyển sang một cửa sổ khác theo
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 983