🖼️
  • Baraha Phần mềm ngôn ngữ Ấn Độ
  • Baraha là phần mềm ngôn ngữ Ấn Độ chuyên nghiệp bao gồm soạn thảo văn bản, trình soạn thảo Unicode, một mô-đun cho phép sửa đổi bố trí bàn phím và dịch bất kỳ văn bản nào trong tiếng Hindi hoặc ngôn ngữ Ấn Độ khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu