🖼️ Baraha 10.10 Phần mềm ngôn ngữ Ấn Độ

🖼️
  • Phát hành: Baraha Software
  • Baraha là phần mềm ngôn ngữ Ấn Độ chuyên nghiệp bao gồm soạn thảo văn bản, trình soạn thảo Unicode, một mô-đun cho phép sửa đổi bố trí bàn phím và dịch bất kỳ văn bản nào trong tiếng Hindi hoặc ngôn ngữ Ấn Độ khác.
  • windows Version: 10.10.159
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 380