🖼️ NOOK cho iOS 4.5 Đọc eBook miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Barnes and Noble
  • Chương trình đọc eBook của Nook chính là đối thủ cạnh tranh số một của Kindle với trải nghiệm đọc sách điện tử thoải mái, hiện đại cùng kho eBook khổng lồ.
  • ios Version: 4.5.1
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 606