🖼️ Snow White Cafe cho iOS 1.0 Game tiệm cà phê Bạch Tuyết trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Basalt Games
  • Trong vai trò là chủ một quán cà phê dễ thương, người chơi Snow White Cafe sẽ chinh phục bản đồ game cùng chuỗi nhiệm vụ phục vụ khách hàng rất thú vị.
  • ios Version: 1.0.1