🖼️ Install-Block 2.0 Ngăn việc tự ý cài phần mềm vào máy

🖼️
  • Phát hành: Bash Software
  • Khi sử dụng máy tính trong cơ quan hoặc gia đình, có thể bạn sẽ cảm thấy phiền toái nếu những chương trình ứng dụng hoặc các thiết lập trong Windows bị người khác khai thác và chỉnh sửa tùy tiện...
  • windows Version: 2.0.7
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.697