🖼️ Galactic Ruler Game chiến thuật không gian đặc sắc

🖼️
  • Phát hành: BattleGoat Studios
  • Galactic Ruler là một trò chơi chiến thuật thời gian thực lấy bối cảnh trái đất và cả không gian. Hãy khai thác các tài nguyên cần thiết và phát triển công nghệ tiên tiến để thống trị thiên hà!
  • windows