• Công ty: BAxBEx Software
 • Website: http://www.baxbex.com
 • Email: info@baxbex.com
 • Điện thoại: +49 (0) 23 69 - 20 00 74
 • Địa chỉ: BAxBEx Software Erneeweg 39 D-46286 Dorsten Germany

🖼️ noHTML for Outlook Express 1.0 Add-on hữu hiệu cho Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: BAxBEx Software
 • noHTML for Outlook Express là add-on hữu hiệu có chức năng bảo vệ Outlook Express, sẽ ngăn cản các cuộc tấn công của virus nằm ẩn trong file gắn kèm.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.281

🖼️ CryptoMite 3.0 Bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn

🖼️
 • Phát hành: BAxBEx Software
 • CryptoMite chính là công cụ hoàn hảo dành cho bạn. Đây là chương trình nhanh và dễ sử dụng, cho phép bạn khóa và chặn truy cập vào tất cả các loại tập tin, thậm chí toàn bộ cấu trúc thư mục.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

🖼️ Folder Shield 2.0 Ẩn tập tin, thư mục quan trọng

🖼️
 • Phát hành: BAxBEx Software
 • Folder Shield có thể được sử dụng để ẩn bất kỳ thư mục trong hệ điều hành Windows một cách an toàn.
 • windows Version: 2.0.2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

🖼️ bxAutoZip for Outlook Express 1.12

🖼️
 • Phát hành: BAxBEx Software
 • Để gửi các file có dung lượng lớn qua thư điện tử, việc bạn cần làm đầu tiên sẽ là tính đến chuyện nén chúng lại. Thao tác này cũng không phải là không mất thời gian và không gây ra sự phiền toái nào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.561

🖼️ FolderBox 1.2

🖼️
 • Phát hành: BAxBEx Software
 • Nếu bạn là người thường xuyên làm việc với các tập tin, thư mục thì trong nhiều trường hợp bạn phải mở nhiều cửa sổ Explorer và phải chỉnh sửa lại vị trí của chúng để có thể quan sát đồng thời được đích và nguồn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.841