🖼️
  • WinLockr Tiện ích khóa máy tính
  • WinLockr là một ứng dụng nhỏ, đơn giản, dễ sử dụng. Ứng dụng thiết kế đặc biệt để giúp bạn khóa hệ thống của bạn để không ai có thể sử dụng máy tính của bạn khi bạn vắng mặt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SSDownloader
  • SSDownloader là chương trình quản lý tải về nhỏ gọn, dễ sử dụng được thiết kế đặc biệt cho phần mềm bảo mật. Nó có thể tải về hầu hết các phần mềm bảo mật chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu