🖼️
  • ScreenMarker 1.0
  • Trong quá trình trao đổi một vấn đề nào đó bằng tài liệu trên giấy với đồng nghiệp hay nghiên cứu các văn bản, bạn thường dùng viết mực nổi để tô màu những điểm cần lưu ý thì ScreenMarker là công cụ cần thiết cho bạn trong thời đại công nghệ thông tin.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu