🖼️ Figment: Creed Valley Game cuộc phiêu lưu vào tâm trí

🖼️
  • Phát hành: Bedtime Digital Games
  • Figment: Creed Valley là bản mở rộng của game phiêu lưu giải đố Figment. Trò chơi lấy bối cảnh trong tâm trí con người, nơi bạn có nhiệm vụ vượt qua các thử thách và đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình.
  • windows

🖼️ Figment: Journey Into the Mind cho iOS 1.3 Game cuộc phiêu lưu vào tâm trí

🖼️
  • Phát hành: Bedtime Digital Games
  • Figment: Journey Into the Mind là một cuộc phiêu lưu hành động kỳ lạ lấy bối cảnh là tâm trí con người.
  • ios Version: 1.3.3