🖼️ Fraps 3.5 Ứng dụng chụp và quay video game

🖼️
  • Phát hành: Beepa
  • Fraps là một ứng dụng chụp ảnh và quay video màn hình chơi game; hỗ trợ tính năng Benchmark - giúp bạn đánh giá phần mềm thông qua số khung hình trên giây (FPS) chụp được.
  • windows Version: 3.5.99
  • Đánh giá: 28
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 50.947