🖼️ Dystopia: Contest of Heroes cho iOS 1.0 Game RTS mới phong cách cyberpunk

🖼️
  • Phát hành: Beetroot Lab
  • Dystopia: Contest of Heroes là một game chiến thuật thời gian thực với trọng tâm là các giải đấu nhiều người chơi trên toàn cầu, cạnh tranh để giành giải thưởng hấp dẫn.
  • ios Version: 1.0.41