🖼️ Mi Home cho iOS 6.2 Điều khiển bộ thiết bị ngôi nhà thông minh Xiaomi bằng iPhone

🖼️
  • Phát hành: Beijing Xiaomi
  • Mi Home for iOS biến iPhone/iPad của bạn thành trung tâm điều khiển cho các thiết bị thông minh trong nhà của Xiaomi. Mi Home app hỗ trợ dùng phím tắt, tự động hóa và hẹn giờ tiện lợi.
  • ios Version: 6.2.201
  • Đánh giá: 22
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 11.896