🖼️ CaptureXT 4.0 Phần mềm chụp ảnh và chỉnh sửa màn hình

🖼️
  • Phát hành: Belltech
  • CaptureXT là phần mềm chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp cho máy tính. Với CaptureXT, người dùng có thể chụp ảnh màn hình và chỉnh sửa thật dễ dàng.
  • windows Version: 4.0
  • Đánh giá: 22
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 43.321