🖼️ RemoteSight for Mac

🖼️
  • Phát hành: Ben Bird
  • RemoteSight là ứng dụng truyền tải video và audio qua mạng. Chương trình sẽ capture video từ bất cứ thiết bị đầu vào video được gắn nào (ví dụ như camera iSight đính kèm có trong nhiều máy tính Macintosh) để sau đó có thể xem từ một máy tính khác qua mạng
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 898