🖼️ CPU-x cho iOS 1.3 Kiểm tra thông tin điện thoại và thông số hệ thống

🖼️
  • Phát hành: benchu xia
  • CPU-x là công cụ có thể truy vấn thông tin hệ thống và phần cứng của điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad.
  • ios Version: 1.3.2