🖼️ AdBlock Browser cho iOS 2.22 Trình duyệt web chặn quảng cáo trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Benjamin Loewe
  • Mặc dù trình duyệt Safari không hỗ trợ plug-in chặn quảng cáo hay sử dụng plug-in chặn quảng cáo bên thứ 3 nhưng người dùng iPhone, iPad và iPod Touch vẫn có thể duyệt web thoải mái với AdBlock Browser for iOS.
  • ios Version: 2.22
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 117