🖼️ Microphone Block for Android 1.03 Ngăn chặn nghe lén trên Android

🖼️
  • Phát hành: Better Tomorrow Apps
  • Microphone Block for Android là ứng dụng bảo vệ điện thoại của bạn khỏi những con mắt soi mói hay có ý định ghi lại giọng nói hoặc cuộc gọi bằng virus, ứng dụng theo dõi, spyware, malware hay backdoor.
  • android Version: 1.03
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 266

🖼️ Camera Block for Android Bảo mật thiết bị Android

🖼️
  • Phát hành: Better Tomorrow Apps
  • Camera Block for Android là ứng dụng chặn, bảo vệ camera điện thoại rất đơn giản. Ứng dụng này đăng ký tạm thời và chặn tất cả các nguồn camera, vô hiệu hóa truy cập vào camera từ những nhứng dụng khác và toàn bộ hệ thống Android (không cần root).
  • android