🖼️ Hike for Android 2.2 Gửi tin nhắn miễn phí trên Android

🖼️
  • Phát hành: Bharti SoftBank
  • Hike for Android là trình nhắn tin mới, cho phép người dùng gửi tin nhắn miễn phí tới bạn bè và người thân trong gia đình. Với ứng dụng này, bạn có thể gửi tin nhắn tới bạn bè trên Hike cũng như những ai không sử dụng Hike.
  • android Version: 2.2.4
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 126